Innovate together

For a cleaner and healthier world through spectroscopy

I want to know more about all products

نرم افزار

I want to know more about example cases

I need support or having questions

  • دوربین ابرطیفی

عرضه کننده با کیفیت ترین تجهیزات آزمایشگاهی

درباره شرکت

شرکت فناوران فیزیک نور، مجموعه ای از دانش پژوهانی است که به صورت آکادمیک در زمینه های فیزیک و فوتونیک در بهترین دانشگاه های کشور آموزش دیده اند و اکنون بدنه انسانی این شرکت را بنا نهاده اند. اگر چه این مجموعه به تازگی تحت نام شرکت “فناوران فیزیک نور” به ثبت رسیده است ولی دارای پیشینه ای ممتاز در عرصه تولید تجهیزات آزمایشگاهی در زمینه های مختلف بالاخص طیف سنجی می باشد. لیکن برخورداری از دانش در عرصه فیزیک و فوتونیک این شرکت را بر آن داشته است که شروع به روی آوری در زمینه های جدیدی از فناوری نماید و به طراحی و ساخت بروز ترین ادوات آزمایشگاهی همچون UV-Visible Spectrometer, Visible Spectrophotometer, Optical Chaper Lock in Amplifier, High Spectral Imaging, Off Axis Mirror ,… با بهترین کیفیت بپردازد. بی شک اتکا به دانش دانشجویان ایرانی و تولید محصولات بومی از برجسته ترین سیاست های این مجموعه می باشد. که با لطف الهی و یاری مسئولین بتوانیم مسیر شکوفایی و پیشرفت را طی کنیم.

ارتباط با ما